اصول، رویه ها و شیوه عملکرد سایت فروشگاهی زیکتز مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران و براساس قانون تجارت الکترونیک می باشد و در صورت تغییر رویه ها و عملکرد سایت ، مراتب متعاقبا به اطلاع مشتریان رسانده می شود و استفاده و کاربری از سایت نشان دهنده پذیرش رویه های عملکردی در فروشگاه اینترنتی زیکتز می باشد.